Kuv tau sau kuv txoj kev npau suav txij li xyoo 1998… Xyoo 2016, kuv ua npau suav txog ib tug hluas nkauj tsis paub… Hauv npau suav, nws yog kuv tus poj niam, nws yog neeg txawv teb chaws thiab hnav dawb… Tom qab ntawd ib yam dab tsi piav tsis tau tshwm sim… Zoo, Kuv tau mus nrhiav tawm tias nws… muaj! Lub cev zoo ib yam (ntshai), haiv neeg, lub npe (tib lub npe, ob tsab ntawv sib nrug) thiab stature! Qhov tseem ceeb tshaj plaws, tus uas kuv pom hauv npau suav yog ib tus neeg txhawb nqa ntawm kev coj noj coj ua hauv nws qhov chaw hauv keeb kwm… Tus nrog "ntawm no" ua raws tib lub zog… Kuv xav tsis thoob los ntawm qhov xwm txheej zoo li no…

teb