hei oranga moku i runga i te aroha.

Tēnā koe e taku Hunga Tapu.

whakahoki