Yiya kwi

iphupha lemermaid

Uzimisele ukufumanisa Kuthetha ukuthini ukuphupha i-mermaid ukwazi ukuba kukho nawuphi na umyalezo eliphupha elifuna ukukugqithisela kuwe?

iphupha lemermaid

Sigqibe kwelokuba sibhale eli nqaku ukuze sicacise onke amathandabuzo akho malunga neli phupha likhethekileyo nelinqabileyo.

Siya kubonisa iintsingiselo ezahlukeneyo ngokwamaphupha ahlukeneyo.

Ukongeza, siya kutyhila imiyalezo efihliweyo eli phupha elinokuba nayo.

Qhubeka ufunda eli nqaku ukuze uqonde ngokuqinisekileyo ukuba kutheni uphuphe nge-mermaid kunye nokuba lithetha ntoni kubomi bakho ukususela ngoku ukuya phambili.

Ulungele ukumangaliswa?


Kuthetha ukuthini ukuphupha i-mermaid

Kuthetha ukuthini ukuphupha i-mermaid

Ngaphambi kokuba ndikuxelele ngokuqinisekileyo ukuba yintoni na intsingiselo yephupha kufuneka zihlalutye zonke iinkcukacha zayo.

Kuya kufuneka uqiniseke ukuba le mermaid yayiqhuba njani kwaye yayisenza ntoni.

Ukuphupha i-mermaid elwandle kunentsingiselo eyahlukileyo ngokupheleleyo kunokuphupha i-mermaid ethetha nawe.

Iphupha ngalinye lidlulisela umyalezo kwaye wonke umyalezo wahlukile.

Ukuze wenze ubomi bakho bube lula sagqiba ekubeni sibeke ngezantsi zonke iintsingiselo ezinokwenzeka zeli phupha.

Zijonge apha ngezantsi kwaye ubone kube kanye ukuba iphupha lakho belilungile okanye libi!

Phupha malunga ne-mermaid elwandle

Iimermaids elwandle, ngokweentsomi, zinamandla kakhulu kwaye ziyingozi ngenxa yamandla azo amakhulu okuthakazelisa ingqondo yomntu.

Ilizwi lakhe elikhethekileyo lihombisa ingqondo yayo nayiphi na indoda kwaye ukuphupha ngesidalwa esikhohlisayo sinokuba luphawu olusisilumkiso.

Ukuphupha i-mermaid elwandle kuthetha ukuba izenzo zakho kunye nezimo zengqondo zichatshazelwa kakubi ngomnye umntu okhohlisayo kakhulu.

Kukho umntu ebomini bakho ozama ukulawula into oyenzayo kunye nento oyifunayo.

Kufuneka ubalumkele aba bantu.

Ngokwesiqhelo basebenzisa la mandla makhulu okukhohlisa ukuze bafumane kuthi izinto ezinjengemali, isihloko sethu somsebenzi, uthando lwethu okanye into ebalulekileyo ebomini bethu.

Qaphela ngakumbi ukusukela ngoku, eli phupha likulumkisa ukuba ulahle bonke abantu abakhohlisayo abakungqongileyo.

Phupha ngentlanzi yasemlanjeni

Umlambo awuyondawo yokuhlala igqibeleleyo yentaka.

Zihlala zibonwa elwandle kwaye, kucingelwa ukuba kulapho zikhoyo nalapho ziphuhla khona.

Xa uphupha i-mermaid emlanjeni kuthetha ukuba kukho into engalunganga ebomini bakho kwaye awukwazi ukuyibona, nangona iphambi kwamehlo akho.

Eli phupha likwasisilumkiso sokuba kufuneka uvule amehlo akho.

Isenokunxulunyaniswa nomntu okanye into enokuba yingozi.

Into ebalulekileyo kukuba kufuneka uzame ukuhlalutya okungalunganga ebomini bakho kwaye kufuneka uzame ukusombulula le ngxaki ngokukhawuleza.

Okukhona uba mkhulu umdlwenguli, kokukhona inkulu ingxaki yokusonjululwa.

Phupha i-mermaid emanzini

Ukuba uphuphe ngolu hlobo eyimfihlakalo emanzini kwaye awukwazi ukuxelela ukuba yayilulwandle okanye umlambo nathi sinentsingiselo kuwe.

Ngelishwa, inokunxulunyaniswa nezinto ezimbini…

Isenokunxulunyaniswa nabantu ababi ebomini bakho abakuphembelela kakubi okanye inokunxulunyaniswa nezenzo zakho, oko kukuthi, unokuba wenza into engalunganga kwaye usenokungayiqondi.

Ngokusisiseko yindibaniselwano yamaphupha amabini angaphambili.

Zama ukuqonda ukuba iphi i-mermaid, kuphela ngoko uya kukwazi ukwazi ukuba yeyiphi na.

Ndikunye nomhlobokazi othetha nawe

Ngaba uphupha nje i-mermaid ethetha nawe kwaye awuyazi ukuba ithetha ukuthini?

Ngokwenene liphupha elinqabileyo kakhulu, kodwa inyaniso kukuba linengcaciso!

Ngokuqhelekileyo xa i-mermaid ithetha nawe izama ukukhohlisa ingqondo yakho kunye neengcinga zakho ukuba zikulawule, akunjalo?

Ukuphupha i-mermaid ethetha nawe kuthetha ukuba kufuneka ulumke kakhulu nabantu obenzela ubuhlobo ngokukhawuleza.

Kukho abahlobo abakuluhlu lwakho olufuna ukuphononongwa njengoko benomdla kwinkalo ethile yobomi bakho.

Kufuneka uhlalutye ukuba ngabaphi na abahlobo bakho bokwenene kwaye ngabaphi abafuna nje ubuhlobo bakho ngaphandle komdla.

Lilumkele eli phupha, luphawu lokuba kufuneka ukhethe ubuhlobo bakho ngcono.

Ukuba uzama ukuqonda ukuba ithini i-mermaid ngexesha lephupha nangcono, mhlawumbi idlulisela umyalezo kuwe.

Oko kuqubha ecaleni kwemarmaid

Ukuphupha i-mermaid, oko kukuthi, ukudada ecaleni kwenye, yinto emangalisayo, kodwa kukwasisilumkiso esikhulu.

Njengoko bekutshiwo, iimermaids zinamandla kakhulu kwaye zingabantu abangaqondakaliyo kwaye kuya kufuneka ukuba uyilumkele loo nto.

Xa uphupha ecaleni komnye, kungenxa yokuba kufuneka ulumke nabantu ozalana nabo.

Eli phupha lithetha ukuba “uqubha” ecaleni kwabantu bobuxoki abazama ukukukhohlisa.

Njengoko usenokuba uqaphele, phantse onke amaphupha anobu bukho bungaqondakaliyo alatha kubuqhetseba.

Apha akwahlukanga.

Kubalulekile ukwazi kakuhle ukuba ngubani na okungqongileyo kunye nazo zonke iinjongo zabo.

ngengoma ye-mermaid

Xa intambama icula kungenxa yokuba sele izama ukukukhaba nokukuqhatha.

Oku kuthetha ukuba kukho uhlaselo kungekudala oluza kwenzeka ebomini bakho.

Ukuphupha ukucula kwe-mermaid kuthetha ukuba kuya kubakho umntu oya kuzama "ukukuthakatha" kwaye akukhohlise kwinqanaba elithile lobomi bakho.

Isenokuba bubuqhophololo, impazamo emsebenzini okanye nakweyiphi na enye indawo yobomi bakho.

Iphupha likulumkisa ukuba olu hlaselo luyeza ngokukhawuleza kwaye kufuneka ulumkele kakhulu.

Okukhona intle kwaye igqibelele ingoma eculwa yi-siren, kokukhona uhlaselo olugqibeleleyo noloyikisayo uya kubandezeleka.

Kusele ukuba unikele ingqalelo kuyo yonke into kunye nawo wonke umntu kwaye ungakhutshelwa bubuxoki bobomi.

Nge-mermaid egruzukileyo kunye neentlungu

Eli phupha kuphela kweli nqaku elinentsingiselo entle.

Xa ugqiba ukuphupha i-mermaid eyenzakele, oko kuthetha ukuba unamandla kunabo bantu bazama ukukwenzakalisa.

Olu luphawu olubalaseleyo lokuba awuzivumeli ukuba ulahlwe okanye ukhohliswe kwaye awuweli kumacebo.

Gcina, womelele kwaye uzithembile kwaye ngaphezu kwako konke, hlala uhlakaniphile!

Amandla nobukrelekrele bakho bungaphezulu kobukrelekrele babantu abazama ukukukhohlisa.

Yonwaba ukuba ubunalo nje eli phupha, kholelwa ukuba lelinye lawona anqabileyo anokubonakala entlokweni yomntu!


Ngaba ukuphupha malunga ne-mermaids kuneentsingiselo ezilungileyo?

Ngelishwa eli phupha kunqabile ukuba inxulunyaniswe nezinto ezilungileyo nezibikezelo ezilungileyo.

I-mermaid ayizisi izinto ezilungileyo.

Bazicingela kakhulu kwaye bangabantu abakhohlisayo abafuna kuphela okulungileyo kuwe.

Ngalo lonke ixesha ujonge kubo kumaphupha akho, bahlala beluphawu olulumkisayo lokuba kufuneka ulumke ngakumbi kukhetho lwakho, kubudlelwane bakho nakwizimo zakho zengqondo.


Amanye amaphupha:

Sele uyazi ukuba lithetha ukuthini iphupha lemermaid?

Nokuba usemlanjeni, uselwandle okanye ukuyo nayiphi na enye indawo?

Ndiyathemba ukuba ndiwacimile onke amatyala akho ngokunxulumene neli phupha liyingozi.

Ukuba usenemibuzo, ungalibazisi ukushiya uluvo oluncinci apha ukuze siphendule!

<< Buyela kwiMysticBr

Shiya iNgxelo

Idilesi ye-imeyile ayizukupapashwa. Iindawo ezigunyazisiweyo ziphawulwe nge *

Amagqabantshintshi (2)

avatar

Amanzi bekungekho manzi ibingumlambo ongenamanzi ebentanta phezu komlambo ejayiva endingayaziyo ekugqibeleni ebeyi boyfriend yam.

impendulo
avatar

Ndiphuphe ndiphuphuma, kuzo zonke izitalato kukho amanzi anodaka nahambayo, kukho umntu oqubhayo estratweni ecaleni kwam logama ndihamba namanzi emilenzeni ecaleni kwendlela, sade sadibana nenyembi ekoneni yonke. uncumo kwaye uzama ukwenza ukungena kwinethiwekhi yakho kuzaliswe ngabantu.

impendulo