A mund t'i them këto dy lutje në të njëjtën kohë? dhe sa herë mund ta lutem

përgjigje